Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2012

juniejunie
6005 8cfe
Listy schizofreniczki Emmy Hauck do męża składają się z dziesiątków powtórzeń zwrotu „Herzensschatzi komm” („kochanie, przyjdź”) lub tylko „komm komm komm” („przyjdź przyjdź przyjdź”)
Reposted fromkotpsot kotpsot viapeasorela peasorela
juniejunie
8996 4281
Reposted frommorella morella viaaudreyhepburn audreyhepburn
juniejunie
5446 b4be
Reposted fromtove tove viaaudreyhepburn audreyhepburn

August 29 2012

juniejunie
5999 29d3
juniejunie
2428 0ee5
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaonlyfaint onlyfaint
juniejunie
1202 d42a
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viaonlyfaint onlyfaint

August 27 2012

juniejunie
4657 c953 500
juniejunie
pamiętam dni, gdy szukałem Cię w odbiciach szyb
— Rojek
Reposted fromonlyfaint onlyfaint viapeasorela peasorela
juniejunie
Co noc przychodzę w to samo miejsce i czekam, aż kolor nieba zacznie przypominać mój nastrój.
— "Moja łódź podwodna"
Reposted fromweightless weightless viapeasorela peasorela

August 26 2012

juniejunie
6317 e957
Reposted frommorgai morgai viaaudreyhepburn audreyhepburn

August 25 2012

juniejunie
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Reposted fromvertige vertige viazagansky zagansky

August 23 2012

juniejunie
Chciałabym, aby spełniły się historie, które wymyślam leżąc wieczorem w łóżku
Reposted frommiracles miracles viaharmony harmony
juniejunie

Audrey Hepburn photographed by Jack Cardiff, 1956.

Reposted fromtove tove viaaudreyhepburn audreyhepburn
juniejunie
Spójrz na mnie, jak ja na Ciebie patrzę i pocałuj mnie, a potem zacznij już do mnie wracać!
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompesy pesy viapeasorela peasorela
juniejunie
Mnie po prostu przeraża że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromgracjanhi gracjanhi viapeasorela peasorela
juniejunie
Skończ to, bo inaczej on Cię zniszczy. Już i tak jesteś na granicy bycia wrakiem. Skończ to, bo inaczej będziesz żywym dowodem na to, że może pęknąć serce. Z miłości lub nienawiści, ale może. 
— Schyzia.
Reposted fromzagansky zagansky viapeasorela peasorela

August 22 2012

juniejunie
6452 2ad5 500
Audrey
Reposted frometerycznie eterycznie viaaudreyhepburn audreyhepburn
juniejunie
I nieważne czy ma niebieskie, zielone czy brązowe oczy. Są Jego, więc są najpiękniejsze.
Reposted frommefir mefir viaoliiivs oliiivs
juniejunie
Reposted fromiminlove iminlove
juniejunie
W tej ciszy
słyszę
twoje pogubione serce.
Nie bój się, kocham cię.
— Krystyna Gucewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl